CPPlogo.jpg
panorama.jpg(23kb)

Právne predpisy k biomedicínskemu výskumu
Upozornenie: Pri príprave a predkladaní projektov na LF UK je nutné dodržiavať Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského č. 1/2008.


(c) CPP, január 2008